یکی از ویژگی های جهان امروز تغییرات گسترده و سریع درزمینه های مختلف است .رشد روزافزون تکنولوژی باعث دگرگونی بسترهای اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی می گردد.و سازمان ها و افراد دیگر نمی توانند با آموخته های قبلی خود در دنیای جدید کارایی لازم را داشته باشند .

یکی از بخش هایی که در سال های اخیر دائما دچار تغییرات و دگرگونی شده است،حوزه بازارهای مالی است که خود تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم دارد.در شرایط فعلی بسیاری از افراد جهت درآمدزایی و یا سرمایه گذاری وارد بازار های مالی می شوند اما متاسفانه بسیاری از آنها با شرایط ورود و فعالیت در این عرصه ها آشنایی کافی ندارند و همین امر سبب می شود تا سرمایه های خود را از دست بدهند.

یکی از مهمترین نکاتی که در فعالیت بازار های مالی بایستی مورد توجه قرار گیرد،مباحث حقوقی این بازارهاست.متاسفانه در اغلب بازار های مالی جدید خلأ قانونگذاری احساس می شود و همین امر موجب می شود تا بسیاری از معاملات صورت گرفته در این فضا مورد مورد حمایت قانونی قرار نگیرند .به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است تا مراجع قانونگذاری ازجمله مجلس شورای اسلامی مقدمات تصویب قوانین اختصاصی در این بخش را فراهم نمایند.مسئله دیگر کمبود نیروی متخصص در زمینه مشاوره حقوقی بازار های مالی است.و بسیاری از وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی پاسخگوی نیاز بازار در این فضا نمی باشد.بدیهی است تربیت کارشناسان زبده و وکلای تخصصی حجم جرایمو تخلفات صورت گرفته در این بخش را کاهش خواهد داد .

مورد دیگری که بیشتر متوجه سرمایه گذاران بازارهای مالی نوین است،عدم تنظیم قرارداد مکتوب بین سرمایه گذاران و معامله گران است.متاسفانه بسیاری از افراد بر پایه اعتماد بی جا و صرفا بر اساس توافق شفاهی اموال خود را در اختیار معامله گران قرار می دهند و در صورت متضرر شدن و یا ارتکاب جرم توسط افراد هیچ مستندی جهت طرح دعوادر محاکم دادگستری و احقاق حق خود ندارند .

در آخر به همه افرادی که قصد دارند به بازار های مالی نوین ورود کنند توصیه می گرددعلاوه بر آموزش و استفاده از خدمات فنی بازارها، از مشاوره های حقوقی کارشناسان و وکلای دادگستری متخصص بهره ببرند تا سرمایه گذاری ها و کنش های اقتصادی آن ها از امنیت بیشتری برخوردار باشد.

داود عبدالمحمدی
مشاور حقوقی کسب و کارها و پژوهشگر حوزه حقوق بازار های مالی