الگوی هارمونیک خفاش Bat

 

الگوی خفاش از الگوهای کاربردی هارمونیک میباشد.

این الگو در ظاهر بی شباهت به الگوی پروانه نیست.

اما ایده و شیوه ترسیم آن کاملا متفاوت میباشد .

الگوی هارمونیک خفاش Bat یکی از الگوهای دقیق هارمونیک (Harmonic Pattern) است که در سال ۲۰۰۱ توسط Carney کشف شد.

این الگو شاید دقیق‌ترین الگو در میان کل الگوهای هارمونیک باشد.

این الگو عناصر متمایزی دارد که محدوده بازگشتی احتمالی عالی را تعریف می‌کند.

این الگو معمولاً نشانگر برخورد عمیق قیمت به حمایت یا مقاومتی است که معمولاً حرکات بسیار بزرگی در بازار به شمار می‌روند.

بازگشت سریع از محدوده بازگشتی احتمالی یکی از ویژگی‌های الگوی Bat است.

در واقع بازگشت‌های بازار از الگوهای Bat حرکات قیمتی نسبتاً قوی و یک سویه‌ای را به راه می‌اندازند.

این الگو از اصلاح قوی ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA برخوردار است که عنصر تعریف کننده برای محدوده بازگشتی احتمالی است.

نقطه B اصلاحی بایستی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصد باشد و مطلوب‌ترین دامنه برای اصلاح موج قیمتی XA معمولاً ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ درصد است.

ایده آل ترین نسبت فیبوناچی هم برای نقطه B اصلاح ۵۰ درصدی موج XA است.

نقطه B یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای تمییز الگوی Bat از الگوی Gartley است.

اگر الگو در حال تکمیل باشد و نقطه B اصلاح ۰٫۵۰ موج XA را نشان دهد، احتمالاً با الگوی Bat مواجه هستید.

 

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک بت به شرح زیر می باشد.

  • نقطه بین 0.382تا 0.5 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
  • نقطه بین 0.382تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
  • نقطه بین 1.618 تا 2.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
  • نقطه تا حدود 0.886 درصد فاصله XA بازگشت دارد.

 

اهداف قیمت:

هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.

هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.